Το Ιερό Κορυφής στον Πετσοφά πάνω από το Παλαίκαστρο Σητείας - Ιστορίες, Ρεπορτάζ, Σχολιασμός Κρήτης Blog | e-storieskritis.gr

Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

Το Ιερό Κορυφής στον Πετσοφά πάνω από το Παλαίκαστρο Σητείας

 


Ένα από τα πιο γνωστά ιερά κορυφής στην Κρήτη είναι αυτό στον Πετσοφά, στην περιοχή του Παλαικάστρου Σητείας, με υπέροχη θέα προς τη θάλασσα και τις ακατοίκητες νησίδες.


Το ιερό ανασκάφηκε κυρίως από τον Myres το 1902-1932 ενώ στη συνέχεια, το 1971, ασχολήθηκε με αυτό ο Δαβάρας και το 1991 ο Rutkowski.


Ένας εκτεταμένος οικισμός άκμασε εκεί κοντά, στη θέση Ρουσσόλακκος, μεταξύ της Πρωτομινωικής ΙΙ και της Υστερομινωικής ΙΙΙΒ περιόδου.


Τάματα πιστών από την περιοχή, πηγή: Αρχαιολογικό Μουσείο Σητείας


Τα υψώματα και οι λόφοι που περιβάλλουν το Ρουσσόλακκο χρησιμοποιήθηκαν ως χώροι νεκροταφείων κατά την ίδια χρονική περίοδο.


Κατά την Πρωτομινωική ΙΙΙ – Μεσομινωική Ι, δημιουργήθηκε το ιερό στην κορυφή του Πετσοφά.


Οι τελετουργικές πρακτικές  που εφαρμόζονταν σε αυτό συμπεριλάμβαναν την απόθεση πήλινων ειδωλίων βοοειδών, ανδρών και γυναικών.


Από στενό μονοπάτι που ξεκινούσε από το Ρουσσόλακο και υπάρχει ακόμα,  οι πιστοί ανηφόριζαν στο ιερό μεταφέροντας τα  δικά τους τάματα, δηλαδή τα ειδώλια με τις μορφές ανθρώπων και ζώων.


Ο Πετσοφάς, μαζί με άλλα ιερά κορυφής στο νησί μας, αποτελεί κλειδί για την κατανόηση των κοινωνικών διαδικασιών στην Μεσομινωική-Υστερομινωική Ι Κρήτη.


Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των περιοχών λατρείας είναι ότι αρχικά ήταν σχεδόν εντελώς φυσικά διαμορφωμένοι χώροι, με ελάχιστες, ή καθόλου αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις.


Κατά την Υστερομινωική Ι περίοδο, το φυσικό ιερό  του Πετσοφά αντικαταστάθηκε από ένα χτιστό παράρτημα, πέντε τουλάχιστον δωματίων, που πιθανότατα χτίστηκε από ντόπιο λίθο, ο οποίος αφθονεί στην περιοχή. 


Κάπως έτσι πρέπει να ήταν το ιερό όταν κτίστηκαν δωμάτια 

Σήμερα στο σημείο ελάχιστα τμήματα τοίχου από το ιερό σώζονται μαζί με άφθονα όστρακα από τις πολυάριθμα ειδώλια που βρέθηκαν στο σημειο.


 (Πηγή: "Το Αιγαίο και η Μεσόγειος κατά τη 2η χιλιετία π.Χ." Αγγελική Αναγνωστοπούλου).


Δείτε επίσης:


Ο αρχαιολογικός χώρος στο Παλαίκαστρο Σητείας και ο περίφημος κούρος του
Το μινωικό μονοπάτι


Σελίδες