Αυξάνονται οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αλλά περιορίζονται τα ζώα στην Κρήτη - Ιστορίες, Ρεπορτάζ, Σχολιασμός Κρήτης Blog | e-storieskritis.gr

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

Αυξάνονται οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αλλά περιορίζονται τα ζώα στην Κρήτη

Περισσότερα από 2 εκατομμύρια αιγοπρόβατα κι άλλα τόσα πουλερικά εκτρέφονται στην Κρήτη με τον αριθμό των βοοειδών και των χοίρων να παρουσιάζει πτωτική πορεία στην διάρκεια των ετών.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, από την έρευνα διάρθρωσης των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε όλη τη χώρα, τα οποία έχει στη διάθεση της η Εθνική Στατιστική Αρχή, (με τελευταία χρονιά απογραφής το 2013) μαρτυρούν πως σε όλες τις κατηγορίες εκτρεφόμενων ζώων, πλην των πουλερικών, η Κρήτη έχει να παρουσιάσει πτώση, σε σύγκριση με τα δεδομένα που είχαν συγκεντρωθεί το 2009.

Πιο αναλυτικά ενώ το 2009 υπήρχαν στην Κρήτη 209 καταγεγραμμένες εκμεταλλεύσεις με βοοειδή, ο αριθμός αυτός έπεσε στις 91 το 2013, υπήρξε δηλαδή μείωση της τάξης του 56,5%, νούμερο που μεταφράζεται σε πτώση από  2.403 βοοειδή σε 1.819.


Οι εκμεταλλεύσεις με πρόβατα στο νησί ανέρχονταν σε 13.199 το 2009 αυξανόμενες σε 14.545 το 2013 (10,2%). Ωστόσο τα δηλωμένα προβατοειδή στο χρονικό αυτό διάστημα μειώθηκαν και από 1.877.680 το 2009 έπεσαν στα 1.742.072 (-7,2%), το 2013.

Οι εκμεταλλεύσεις με αίγες αυξήθηκαν ελαφρά (1,9%), αφού από 12.275 το 2009 έφθασαν τις 12.514 το 2013. Σε απόλυτο αριθμό ζώων όμως είχαμε κι εδώ πτώση και μάλιστα της τάξης του 22,2%, δεδομένου του ότι από 632.523 αίγες περιορίστηκε ο αριθμός τους σε 492.092 το 2013.

Οι χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις αυξήθηκαν μέσα στην υπό εξέταση 5ετία αρκετά (20,9%) καθώς από 1.782 το 2009 έφθασαν τις 2.155 το 2013.  Οι εκτρεφόμενοι χοίροι όμως μειώθηκαν το επίμαχο διάστημα κατά 24,3%, από 46.738 περιορίστηκαν σε 35.395.

Στα πουλερικά οι εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν κατά 3,3% αλλά αυξήθηκαν τα πτηνά κατά 7,8%. Έτσι από 22.722 πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις το 2009 πέσαμε στις 21.994 το 2013 και παράλληλα από 1.818.466 κοτόπουλα το 2009 φθάσαμε το 1.960.044 το 2013.

 E.B

Σελίδες