Σ' εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για τη "μικρή" διασύνδεση της Κρήτης - Ιστορίες, Ρεπορτάζ, Σχολιασμός Κρήτης Blog | e-storieskritis.gr

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Σ' εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για τη "μικρή" διασύνδεση της Κρήτης


Μέχρι το Σεπτέμβριο αναμένεται να επιλεγούν οι ανάδοχοι για την κατασκευή της "μικρής" διασύνδεσης της Κρήτης, με το έργο να έχει χωριστεί από τον ΑΔΜΗΕ σε τρία κομμάτια: αυτό της πόντισης των καλωδίων, της κατασκευής των υπόγειων χερσαίων τμημάτων και την κατασκευή των δύο υποσταθμών στην Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι προσφορές που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού είναι:

Τρείς για την πόντιση των δύο καλωδίων

Δύο για την κατασκευή των υπόγειων χερσαίων τμημάτων του έργου

Τέσσερις για την κατασκευή των δύο υποσταθμών, ενός στην Πελοπόννησο και ενός στην Κρήτη.

Αυτή την περίοδο οι προσφορές που έχουν υποβληθεί από ελληνικές και ξένες εταιρείες αξιολογούνται από το Διαχειριστή ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια η κατασκευή της διασύνδεσης δίχως καθυστερήσεις.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας.

Θυμίζουμε ότι η πρώτη φάση της διασύνδεσης της Κρήτης (σύνδεση με Πελοπόννησο) είναι ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 324 εκατ. ευρώ που σχεδιάζεται να συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-20 και θα υλοποιηθεί από τον ΑΔΜΗΕ.

Περιλαµβάνει τα παρακάτω έργα:

- Έναν Τερµατικό Σταθµό Μετάβασης-Αντιστάθµισης που θα λειτουργεί σε ονοµαστική τάση 150 kV (µέγιστη τάση 170 kV) στην ΝΑ Πελοπόννησο, αλλά θα έχει εγκατεστηµένο εξοπλισµό 245 kV µε µόνωση αερίου SF6 (GIS), αναπτυγµένο εντός κτηρίου και µε επτά αυτεπαγωγές (7 x 40 MVAr) υπαίθριας εγκατάστασης για την αντιστάθµιση αέργου ισχύος των υπόγειων-υποβρύχιων καλωδίων 150 kV της ∆ιασύνδεσης.

- ∆ύο υποβρύχιες καλωδιακές διασυνδέσεις 150 kV µεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης µε δύο τριπολικά υποβρύχια καλώδια ΕΡ 150 kV, ικανότητας µεταφοράς ισχύος 200 MVA και ενδεικτικής διατοµής Cu/XLPE 3 x 630 mm2 , έκαστο. Η εκτιµώµενη απόσταση µεταξύ των θέσεων προσαιγιάλωσης σε Κρήτη και Πελοπόννησο είναι 132 km. Για την διασύνδεση θα απαιτηθούν επιπλέον και υπόγεια κυκλώµατα µονοπολικών καλωδίων ΕΡ 150 kV, ισχύος 200 MVA (έκαστο κύκλωµα), ενδεικτικής διατοµής Cu/XLPE 630 mm2 (έκαστο καλώδιο). Οι εκτιµώµενες αποστάσεις για την όδευση των υπογείων καλωδίων είναι : περίπου 10 km από τον Τερµατικό Σταθµό Μετάβασης-Αντιστάθµισης στην ΝΑ Πελοπόννησο έως την θέση προσαιγιάλωσης στην ακτή Νεάπολης και περίπου 32 km από τον Υ/Σ Χανίων στην Κρήτη έως την θέση προσαιγιάλωσης στον κόλπο Κισσάµου.

- Επέκταση του υφιστάµενου Υ/Σ Χανίων µε ανάπτυγµα εξοπλισµού 170 kV GIS (κατάλληλου για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο) και επτά αυτεπαγωγές (7 x 40 MVAr) υπαίθριας εγκατάστασης για την αντιστάθµιση αέργου ισχύος των υπόγειων-υποβρύχιων καλωδίων 150 kV της ∆ιασύνδεσης.

- Έργα αναβάθµισης κυκλωµάτων ΓΜ 150 kV µεταξύ των υφιστάµενων Υ/Σ Σκάλας, Σπάρτης Ι, Σπάρτης ΙΙ, Μολάων και Μεγαλόπολης Ι, καθώς και έργα αναβάθµισης των Υ/Σ Σπάρτης ΙΙ, Μολάων και Μεγαλόπολης Ι.

- Νέα ΓΜ 150 kV µεταξύ του Υ/Σ Μολάων και του νέου Τερµατικού Σταθµού Μετάβασης Αντιστάθµισης 150 kV στην ΝΑ Πελοπόννησο.  

Πηγή: energypress

Σελίδες