Ελεύθερη πρόσβαση σε ένα θησαυρό ελληνικών λογοτεχνικών περιοδικών του 19ου και 20ου αιώνα - Ιστορίες, Ρεπορτάζ, Σχολιασμός Κρήτης Blog | e-storieskritis.gr

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020

Ελεύθερη πρόσβαση σε ένα θησαυρό ελληνικών λογοτεχνικών περιοδικών του 19ου και 20ου αιώνα

 


Ελεύθερη πρόσβαση σε μια εξαιρετικά σημαντική ψηφιακή συλλογή παρέχουν το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 


Συγκεκριμένα 458 τίτλοι σπάνιων ελληνικών περιοδικών του 19ου και του 20ού αιώνα –ορισμένοι εξ αυτών μοναδικά αποκτήματα της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου του ΜΙΕΤ–, συνολικά 25.648 τεύχη, είναι επισκέψιμα χωρίς χρέωση ή περίπλοκες διαδικασίες.

 

Ελληνικά λογοτεχνικά περιοδικά του 19ου και 20ού αιώνα(ΕΛΙΑ)

 

Τα φυσικά σώματα των περιοδικών αυτών ανήκουν στη Βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, η οποία και τα ψηφιοποίησε.


 Η επαναφορά της αρχικής μορφής των τευχών των περιοδικών (από λυτά φύλλα σε τεύχη) και η επεξεργασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR), προς διευκόλυνση της αναζήτησης στο περιεχόμενο, πραγματοποιήθηκε από το γραφείο ψηφιοποίησης και Αρχείων της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Αρχικά η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο μέσω του παραπάνω συνδέσμου. Σταδιακά, ο κάθε τίτλος θα συνδεθεί και με την αντίστοιχη εγγραφή του Ηλεκτρονικού Καταλόγου της Βιβλιοθήκης του ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ (OPAC), ώστε να είναι εφικτή και η απευθείας πρόσβαση. 


Το ψηφιακό απόθεμα φιλοξενείται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο της ΒΠΚ με την ονομασία ΛΗΚΥΘΟΣ (Λημματολόγιο Ηλεκτρονικών Κυπριακών Θεματικά Οργανωμένων Συλλογών), όπου και οδηγεί ο σύνδεσμος.


Σε μια πρώτη σύντομη αναζήτηση εντοπίσαμε το περιοδικό "Ποικίλη Στοά", το οποίο εξέδιδε το 1908 στο Ηράκλειο ο γεωπόνος Γεώργιος Ελευθεριάδης. Σε αυτό διαβάζουμε θέματα τόσο λογετεχνικού περιεχομένου όσο και αγροτικού, λόγω της ειδικότητας του εκδότη του.


Στο περιεχόμενο του εντοπίσαμε και τις τιμές διαφόρων ειδών που πωλούνταν τότε στο Ηράκλειο και στην αγορά του, κυρίως όσπρια και σιτηρά.
ΠΗΓΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Σελίδες