Ευτυχώς που έχουμε το ΣΕΒ να "ανησυχεί" για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης - Ιστορίες, Ρεπορτάζ, Σχολιασμός Κρήτης Blog | e-storieskritis.gr

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Ευτυχώς που έχουμε το ΣΕΒ να "ανησυχεί" για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης
Τη δημιουργία ενός κοινοπρακτικού σχήματος με τη συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ αλλά και ιδιωτών επενδυτών, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από το πακέτο Γιούνκερ, προτείνει ο ΣΕΒ για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, εκφράζοντας προβληματισμό για την πρόκριση της αποκαλούμενης «διασύνδεσης εξοικονόμησης».

 Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, σε μια συνολικότερη παρέμβαση για το θέμα της προώθησης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων της χώρας με τα δίκτυα των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, με αφορμή τη διαβούλευση για το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης ΕΣΜΗΕ 2017-2026, ο ΣΕΒ προτείνει στον ΑΔΜΗΕ την ενίσχυση της διασύνδεσης της Ελλάδας με την Ιταλία με την πόντιση δεύτερου καλωδίου, επισημαίνοντας ότι η δυναμικότητα διασύνδεσης της χώρας με τις αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες περιορίζεται στο 5%.

Προτείνει επίσης τον σχεδιασμό και την προώθηση και άλλων νησιωτικών συμπλεγμάτων με το ηπειρωτικό σύστημα, ιδιαίτερα αυτών που περιλαμβάνουν νησιά με υψηλές καταναλώσεις, όπως η Ρόδος και η Μυτιλήνη, αφού μπορεί να επιφέρει παραπλήσια οφέλη με αυτά της Κρήτης.
Η διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα της χώρας έχει ενταχθεί στα έργα προς χρηματοδότηση από το πακέτο Γιούνκερ, και ο σχεδιασμός προβλέπει τελικά τη διασύνδεση μέσω Πελοποννήσου, που ο ΑΔΜΗΕ έχει προκρίνει ως «διασύνδεση εξοικονόμησης».

Ο ΣΕΒ, στην παρέμβασή του προς τον ΑΔΜΗΕ, εκφράζει τον προβληματισμό του για την πρόκριση της συγκεκριμένης διασύνδεσης, επισημαίνοντας ότι δεν φαίνεται να επιτυγχάνει σημαντικές οικονομίες κλίμακος, έναντι άλλων παραπλήσιων σεναρίων που θέτει υπό εξέταση ο ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, η εν λόγω διασύνδεση δεν φαίνεται να μειώνει ουσιωδώς τις σημερινές χρεώσεις ΥΚΩ, δηλαδή δεν εξυπηρετεί το βασικότερο εκ των σκοπών για τους οποίους προωθείται. Επιπλέον και πέρα από τον χαμηλό βαθμό εξοικονόμησης που διαθέτει σε επίπεδο ΥΚΩ, η μεταφορική της ικανότητα είναι δυσανάλογα μικρή του κόστους της.

Εξηγεί ότι η επίσης εξεταζόμενη από τον ΑΔΜΗΕ διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου με δύο καλώδια ΑC των 220 ΚV έναντι του ενός της «διασύνδεσης εξοικονόμησης» έχει μεν σχεδόν διπλάσιο κόστος, προσφέρει ωστόσο τριπλάσια μεταφορική ικανότητα.

 Περαιτέρω, η «διασύνδεση εξοικονόμησης» θα καθυστερήσει και άλλο την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών της Κρήτης, αφού η ύπαρξη μόνο ενός καλωδίου δημιουργεί έναν ηλεκτρικό μονόδρομο εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ στην Κρήτη για να διοχετευθεί στο ηπειρωτικό σύστημα.

 Ο ΣΕΒ, σε σχέση με τις δύο προτεινόμενες διασυνδέσεις μέσω Πελοποννήσου, τάσσεται υπέρ της δεύτερης των δύο καλωδίων εκτιμώντας ότι για όλους τους παραπάνω λόγους υπερτερεί ως προς τα οφέλη, ενώ δεν παρουσιάζει και ουσιώδη προβλήματα υλοποίησης, αφού ο χρόνος που απαιτείται ελάχιστα διαφέρει από αυτόν της «διασύνδεσης εξοικονόμησης».

 Παράλληλα, εκφράζει τον προβληματισμό του ως προς τη χρονική μετάθεση της κατασκευής της διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής, για την οποία έχει καταθέσει και συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε το κόστος της να καλυφθεί από ιδιωτικά και ευρωπαϊκά κεφάλαια και να καταστεί άμεσα υλοποιήσιμη.


 Επισημαίνει δε ότι ο συνδυασμός διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής και Κρήτης - Πελοποννήσου με διπλό καλώδιο μπορεί να μεγιστοποιήσει τα οφέλη, αλλά και να θέσει τις βάσεις για το ήδη υπάρχον σχέδιο διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ, καθώς με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα θα έχει υλοποιήσει το μέρος που της αναλογεί από τον EuroAsia Interconnector, σχέδιο που έχει ενταχθεί στα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Σελίδες