Την κατιούσα ακολούθησε η επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη το 2013-2014 - Ιστορίες, Ρεπορτάζ, Σχολιασμός Κρήτης Blog | e-storieskritis.gr

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Την κατιούσα ακολούθησε η επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη το 2013-2014Αξιοσημείωτες μειώσεις στους εγγεγραμμένους και αποφοιτήσαντες μαθητές στην επαγγελματική εκπαίδευση αλλά και σε σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικό προσωπικό, της ίδιας κατηγορίας, στην Κρήτη καταγράφονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για τη σχολική χρονιά 2013-2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ,τα οποία παρουσιάζει το e-storieskritis.blogspot.gr, οι εγγεγραμμένοι μαθητές στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη από 9.265 την περίοδο 2012-2013 έπεσαν στους 7.423 την περίοδο 2013-2014, καταγράφοντας μείωση 19,9%. Μείωση είχαμε και στους αποφοίτους επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς από 2.801 το 2012-2013 έπεσαν στους 2.458 (-12,2%) το 2013-2014.

Αντίθετα στην εκκλησιαστική εκπαίδευση βλέπουμε να υπάρχει αύξηση στους εγγεγραμμένους μαθητές αλλά μείωση στους αποφοίτους. Ειδικότερα από 72 που ήταν οι εγγεγραμμένοι το 2012-2013 έφθασαν τους 84 το 2013-2014 (16,7%) ενώ οι απόφοιτοι από 24 το 2012-2013 περιορίστηκαν σε 19 το 2013-2014 (-20,8%).

Και οι σχολικές μονάδες με το εκπαιδευτικό προσωπικό στην επαγγελματική εκπαίδευση στο νησί ακολούθησαν την κατιούσα την σχολική χρονιά 2013-2014.
Πιο συγκεκριμένα από 40 που ήταν οι σχολικές μονάδες το 2012-2013 μειώθηκαν σε 35 το 2013-2014 (-12,5%) την ώρα που το διδακτικό προσωπικό από 1.261 άτομα περιορίζονταν σε 1.014 (-19,6%).

Στην εκκλησιαστική εκπαίδευση πάντως δεν είχαμε αλλαγές στις σχολικές μονάδες αν και το προσωπικό τους μειώθηκε επίσης, από 20 άτομα σε 17 (-15%) τη σχολική περίοδο 2013-2014.

Σε πανελλαδικό επίπεδο τα στοιχεία που αφορούν στις στατιστικές ∆ευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης δείχνουν πως

• Οι εγγεγραµµένοι µαθητές κατά το σχολικό έτος 2013/2014, σε σχέση µε το 2012/2013,παρουσίασαν μείωση 11,3% στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και αύξηση 8,2% στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.

• Οι αποφοιτήσαντες µαθητές παρουσίασαν αύξηση 3,7% στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και µείωση 9,9% στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.

• Ο αριθµός των σχολικών µονάδων µειώθηκε κατά 7,9% στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και κατά 11,8% στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.

• Το διδακτικό προσωπικό µειώθηκε κατά 14,9% στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και κατά 5,0% στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.


• Η αναλογία µαθητών προς το διδακτικό προσωπικό το 2013/2014 είναι 7,1 προς 1 για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και 3,5 προς 1 για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, ενώ κατά το σχολικό έτος 2012/2013 ήταν 6,8 προς 1 και 3,1 προς 1, αντίστοιχα. 

Ε.Β

Σελίδες