Όροι χρήσης - Ιστορίες, Ρεπορτάζ, Σχολιασμός Κρήτης Blog | e-storieskritis.gr

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης του e-storieskitis.gr
Το e-storieskitis.gr προσφέρει τις υπηρεσίες τους υπό τους
κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες /τριες /χρήστες/τριες καλούνται
να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών
του, μόνο εφόσον τους αποδέχoνται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των
όρων αυτών. 
Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται στο e-storieskritis.gr
είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Κάθε δυνατή προσπάθεια καταβάλλεται για
να παρέχονται ακριβείς πληροφορίες σε όλες τις κατηγορίες θεμάτων του. Παρ όλα
αυτά, ο ιδιοκτήτης του e-storieskritis.gr δεν παίρνει καμία ευθύνη ως προς την
ορθότητα ή την πληρότητα των περιεχομένων σε αυτό ή περιεχομένων που ενδέχεται
να βρεθούν ακολουθώντας ένα σύνδεσμο σε αυτό το blog. Ο ιδιοκτήτης δεν  ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε
αυτές τις πληροφορίες, ούτε για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω πληροφοριών.
Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων
Ο ιδιοκτήτης του e-storieskritis.gr δεν μοιράζεται
προσωπικές πληροφορίες με τρίτους ούτε αποθηκεύει πληροφορίες που συλλέγονται
κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε αυτό το blog παρά μόνο να αναλύεται η
απόδοση του blog με τη χρήση των cookies, τα οποία μπορείτε να απενεργοποιήσετε
οποιαδήποτε στιγμή τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο
Internet.

Σχόλια στο
e-storieskritis.gr
Ο ιδιοκτήτης του e-storieskritis.gr διατηρεί το δικαίωμα να
επεξεργαστεί ή να διαγράψει οποιοδήποτε σχόλιο που υποβάλλεται χωρίς
προειδοποίηση για τους παρακάτω λόγους:
1 Σχόλια που κρίνονται να είναι spam ή ύποπτα για spam
2 Σχόλια που συμπεριλαμβάνουν βωμολοχίες
3 Σχόλια που περιέχουν γλώσσα ή έννοιες που θα μπορούσαν να
θεωρηθούν προσβλητικά
4 Σχόλια που προσβάλλουν ένα συγκεκριμένο άτομο.

Πνευματικά Δικαιώματα
Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα
τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του e-storieskritis.gr
συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των
παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου,
αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του και
προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε
δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής,
τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να
διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης
αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό
προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική
χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το e-storieskritis.gr,
χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις
ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων
οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική
τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν
τη σχετική ευθύνη. Οι χρήστες/τριες/μέλη κατανούν και αποδέχονται ότι δεν τους
παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και
εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου
του e-storieskritis.gr .Ένα σύντομο απόσπασμα του περιεχομένου μπορεί να
αναφέρεται εφ ‘όσον παρέχεται ένα σύνδεσμο (link) στην σελίδα προέλευσης του
περιεχομένου σε αυτό το blog και ο συντάκτης αποδίδεται σωστά.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις 
και όροι χρήσης μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και χωρίς
προειδοποίηση.

Σελίδες